Home

Duurzaamheid

Gezonde leefomgeving

Met bewoners, instellingen en bedrijven werken we aan nieuwe werkagenda’s op de vier thema’s uit de duurzaamheidsnota ‘Schone energie in een groene stad’. Stikstofneerslag in Natura2000-gebieden zorgt voor aantasting van de natuur: het leidt tot verdringing van soorten en tot verlies van biodiversiteit. Een groot deel van de bronnen van stikstof ligt buiten onze stadsgrenzen. We richten ons op die bronnen die wij wel kunnen beïnvloeden. Binnen Den Haag is verkeer de belangrijkste bron.

  • We scannen de stad op geschikte locaties voor meer logistieke hubs. We organiseren dat de (bouw)logistieke stromen daadwerkelijk via een speciale hub gaan lopen. Het doel is emissieloze stadsdistributie in 2025;
  • Bij eigen opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw bevorderen we de duurzaamheid van de bouwprocessen;
  • We onderzoeken of en waar uitbreiding van milieuzones zinvol en effectief is en wat de randvoorwaarden zijn om die milieuzones te kunnen realiseren op een eerlijke manier. Milieuzones kunnen bijdragen aan schonere lucht, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof;
  • We willen de haven van Scheveningen schoner en duurzamer maken. Daarom breiden we walstroom in de Scheveningse haven verder uit;
  • We actualiseren de Voedselstrategie en doen dit in gesprek met Haagse organisaties en bewoners;
  • De duurzaamheidseisen uit ons inkoopbeleid worden waar nodig aangescherpt en zorgvuldig gehandhaafd;
  • We gaan door met het ondersteunen van de sectoren door middel van de duurzaamheidskringen. We breiden die uit naar de zorgsector en helpen meer horecaondernemers om gasloos te gaan werken en de GreenKey te bereiken. Steeds meer ondernemers stappen over naar fossielvrije terrasverwarming. We stimuleren de laatste ondernemers om afscheid te nemen van gasbranders om het terras te verwarmen;
  • We blijven ons inzetten om schoon vervoer te stimuleren.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34