Home

Duurzaamheid

Klimaatdoelstellingen

Klimaatverandering brengt ook voor de inwoners van Den Haag grote gevolgen met zich mee. Het verder voorkomen van veranderingen in het klimaat en daarnaast de stijgende energielasten vergen beleid op mondiaal en nationaal niveau. De uitvoering van dat beleid zal echter juist lokaal gebeuren. Den Haag heeft de afgelopen jaren stappen gezet. We staan klaar om aan te sluiten bij initiatieven van bewoners en bedrijven. Met kleinere acties mensen te laten zien wat ze al zelf kunnen doen om energie (en kosten) te besparen. En met grotere collectieve acties zoals ontwikkeling van nieuwe warmtebronnen en het opleveren van alle nieuwe huizen zonder gas. We willen meters maken met het isoleren van woningen. Daarom zetten we ons de komende jaren extra in om mensen hierbij te helpen.

We zijn klaar om de volgende stap te zetten richting de ambitie: Den Haag in 2030 klimaatneutraal. Onze stad is met trots één van de honderd Climate Neutral Cities van de Europese Unie met dezelfde ambitie. Deze stap kunnen we als stadsbestuur niet alleen zetten, want er zijn vakmensen, materiaal, expertise en geld nodig: we rekenen erop dat het Rijk en de Europese Unie niet alleen ambitieus beleid aannemen, maar hieraan ook financieel bijdragen. We stellen deze collegeperiode zelf €100 mln. beschikbaar uit de reserve Energietransitie voor de aanpak van de energietransitie, mede bedoeld voor cofinanciering.

De luchtkwaliteit verbetert jaar in jaar uit, maar nog niet alle advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden gehaald. We blijven hiernaar streven. Daarnaast is de hoge stikstofneerslag een constante en grote bedreiging voor onze natuurgebieden.

Den Haag sluit aan bij de klimaatdoelstellingen van het Rijk, het EU-plan ‘Fit for 55’ en het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Om onze doelen te kunnen behalen, zetten we onze inspanningen door om de uitstoot van CO2 (broeikasgas) te verlagen. We komen met concrete acties om de uitstoot van broeikasgassen minimaal te verminderen in lijn met die doelstellingen.

Om alle bovenstaande doelen te bereiken moeten we samenwerken met de hele stad. Met onderwijsinstellingen zoals het ROC om jongeren op te leiden tot goed opgeleide vakmensen om huizen te verduurzamen. En met bedrijven en bedrijventerreinen om hen te helpen duurzaam te ondernemen. Met woningcorporaties om hun grote woningvoorraad snel te isoleren. Met particulieren om in en om hun huis de nodige maatregelen te treffen. We kijken, na evaluatie van de burgerberaden in Laak en Statenkwartier, hoe we in andere wijken een burgerberaad kunnen beginnen.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34