Home

Opgaven, aanpak en uitgangspunten

Toekomstbestendige stad

Onze inzet is een gemeente die toegankelijk en dienstbaar is en gericht is op de behoeftes van bewoners. De gemeente moet nabij zijn; aanwezig in de wijken en gericht op de problemen of de bijzondere omstandigheden van de bewoners. Vraagstukken zullen zoveel mogelijk gebiedsgericht worden aangepakt en ‘op maat’ uitgevoerd. We komen met een heldere afspraak wanneer en op welke manier bewoners kunnen meepraten. Participatie is wat ons betreft geen keuze, maar het uitgangspunt. Dat wil niet zeggen dat altijd rekening kan worden gehouden met alle wensen. Dat is onmogelijk in een stad waar zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende wensen samenleven. Het gemeentebestuur zal soms pijnlijke keuzes moeten maken. Daar hoort een actieve en open uitleg bij.

We versterken de samenwerking met omliggende gemeenten, onder meer op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen (waaronder voor specifieke doelgroepen)economie, arbeidsmarkt en bedrijvigheid, jeugdhulp en jeugdzorg. De opgaven waar we als samenleving voor staan, stoppen nu eenmaal niet bij onze gemeentegrenzen. Datzelfde geldt voor het vinden van oplossingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34