Home

Een schone, veilige en leefbare stad

Een schone stad

Iedereen moet in een schone stad kunnen wonen. Afval op straat is een grote ergernis van veel bewoners. Elke dag werken honderden vuilophalers en reinigers aan het schoonhouden van Den Haag. Dit kunnen zij niet alleen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om afval netjes aan te bieden en geen zwerfvuil te laten rondslingeren. Daar staat tegenover dat de gemeente verantwoordelijk is voor het goed ophalen van afval en het tijdig legen van containers. En bewoners in staat stelt om hun wijk schoon te houden door goede voorzieningen en communicatie.

De afvalproblematiek verschilt per wijk. Het mag niet zo zijn dat bewoners die hun verantwoordelijkheid nemen voor een schone wijk, de dupe zijn van mensen die afval dumpen. Daarom blijven we stevig handhaven en overtredingen beboeten. We reageren sneller op meldingen van afvaloverlast en volle containers. Dit doen we ook om overlast van ratten en meeuwen tegen te gaan.

Afgelopen twee jaar hebben we met het Actieplan Schone Stoep en het Programma Voor een Schone Stad een aanzet gegeven voor het terugdringen van vervuiling in onze stad. Het Haags Veegbedrijf en het Haags Werkbedrijf worden samengevoegd tot één gezamenlijke straatreinigingsorganisatie. We verwachten dat deze plannen hun vruchten zullen afwerpen, maar er is meer nodig. Daarom blijven we innoveren en experimenteren in de aanpak.

• Meldingen over volle containers of afval op straat worden sneller opgepakt. Bewoners krijgen een heldere terugkoppeling wat er met de melding is gedaan, mede door de investeringen die wij doen in IT-systemen;
• We stimuleren bewoners en ondernemers om hun afval goed weg te gooien. Wanneer dit niet gebeurt, handhaven we. De boete die mensen krijgen wanneer hun adresgegevens aangetroffen worden in “bijgedumpt” afval is in de afgelopen periode tot het toegestane maximum verhoogd. De boete die mensen krijgen wanneer ze op heterdaad betrapt worden voor bijplaatsen of illegaal dumpen wordt door het Rijk vastgesteld. We dringen er bij het Rijk op aan om die boete te verhogen;
• Wij zorgen ervoor dat we de dienstverlening beter op orde krijgen en duidelijker communiceren. We blijven communiceren in andere talen, zodat alle bewoners weten hoe en waar ze hun afval kwijt kunnen;
• Pilots die succesvol zijn zetten we voort. Zoals vaste ophaaldagen voor grofvuil, de inzet van wijkambassadeurs, de ORACtuintjes, de extra aandacht voor hotspots en het buiten kantooruren in burger handhaven;
• Bewonersinitiatieven en ORAC-adoptanten die de stad schoonhouden koesteren we. We faciliteren deze (buurt)initiatieven en kijken of ze verbreed kunnen worden naar andere delen van de stad;
• Het dumpen van huisraad is een groot probleem. We verkennen manieren om verhuurders verantwoordelijk te stellen voor het opruimen van huisraad die zij in de openbare ruimte (laten) dumpen.
• We zetten de rattenaanpak, de aanpak van de meeuwenoverlast en aanpak hondenpoep voort. Voor de aanpak van dierenplagen zetten we eenmalig een extra bedrag van € 1 miljoen in;
• We werken hard aan de overgang naar een circulaire economie om CO -uitstoot te verminderen en hergebruik de norm te maken. Daarom maken we een concreet uitvoeringsplan met de focus op de sectoren met de grootste grondstofstromen, namelijk de bouw en het huishoudelijk afval. We maken het nog makkelijker om huishoudelijk afval te scheiden;
• We stimuleren het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in winkel- en uitgaansgebieden om afspraken te maken over gezamenlijke afvalinzameling. Dit doen we om vervoersbewegingen tegen te gaan. Ook onderzoeken we of en hoe we reinigingsrechten voor ondernemers kunnen inzetten;
• We verwijderen achtergelaten fietsen, de zogenaamde weesfietsen en fietswrakken.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34