Home

Bijlagen

Kandidaat-wethouders

D66
Robert van Asten | Stedelijke Ontwikkeling, Strategie en Europa
loco-burgemeester
Stedelijke ontwikkeling, Gebiedsontwikkeling CID, Binckhorst, incl. MIRT, Internationale Zone, Kijkduin, Strategie, Regionale samenwerking, Europa, Lobby, Bibliotheken
Stadsdeel Segbroek

Saskia Bruines | Financiën, Cultuur en Economie
Financiën, Centrale Vastgoedorganisatie, Cultuur, Media en Erfgoed (Archief, Archeologie, Monumenten en Welstand), Economie, incl. Binnenstad en Binnenhof
Stadsdeel Haagse Hout

VVD
Anne Mulder | Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen
Mobiliteit, MRDH-vervoersautoriteit, Buitenruimte, Vergroening, Stadsnatuur en Afval, Coördinator Toegankelijkheid, Scheveningen: Kust Gezond, Actieplan Kust/Zeehaven;
Stadsdeel Scheveningen

Kavita Parbhudayal | Werk, Wijken en Dienstverlening
Werkgelegenheid en arbeidsmarkt, incl. aansluiting met onderwijs, Wmo, Gemeentelijke organisatie, incl. stadsdelen en wijken, Dienstverlening, Participatie, Communicatie
Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

GroenLinks

Mariëlle Vavier | Armoede, Inclusie en Volksgezondheid
Armoede, Maatschappelijke opvang, Vluchtelingen, Volksgezondheid, Huiselijk geweld, Emancipatie, Inclusie, Anti-discriminatie, Inburgering, Internationale Humaniteit
Stadsdeel Laak

Arjen Kapteijns | Duurzaamheid en Energietransitie
Duurzaamheid, Milieu, Energietransitie, Luchtkwaliteit, Klimaatadaptatie, Stikstof, Circulaire economie, Voedselstrategie, Dierenwelzijn, Natuur- en milieueducatie
Stadsdeel Centrum

PvdA

Martijn Balster | Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest
Wonen, Nationaal Programma Zuidwest, Stedelijke ontwikkeling Escamp en Segbroek, Grondbedrijf, Welzijn, Arbeidsmigranten, Huisvesting Statushouders en Zorgdoelgroepen
Stadsdeel Escamp

CDA
Hilbert Bredemeijer | Onderwijs, Jeugd en Sport
Onderwijs, Taalaanpak, Jeugd, waaronder jeugdpreventie, jeugdzorg en jeugdhulp, Sportbeleid & Speelplaatsen, Strandbeleid en Nationaal Park Hollandse Duinen
Stadsdeel Loosduinen

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34