Home

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Maatschappelijke opvang en bechermd wonen

Bestaanszekerheid begint ook bij een dak boven je hoofd. In Den Haag is het aantal dak- en thuisloze mensen enorm gegroeid en dat vinden we onacceptabel. Er is een tekort aan voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Daarnaast is doorstroming naar een betaalbare woning door de wooncrisis erg moeilijk. En we zien dat de huidige doelgroep verzwaart als gevolg van de afbouw van de intramurale GGZ.

  • We pakken de problemen achter dak- en thuisloosheid aan. Naast het bieden van meer betaalbare woningen en de doorbraakaanpak voor zorgdoelgroepen, bieden we ook andere ondersteuning. Zo helpen we met het oplossen van schulden en zetten we, samen met de woningcorporaties, in op het voorkomen van huisuitzettingen. Ook bieden we passende zorg en hulp;
  • We brengen in overleg met betrokken organisaties meer eenduidigheid aan in de verschillende vormen van opvang voor dak- en thuisloze mensen. We zoeken een vaste locatie voor de winterkouderegeling en de permanente winteropvang en stellen hiervoor eenmalig € 3 miljoen beschikbaar en de komende jaren € 2,5 miljoen;
  • We blijven de dienstverlening en hulpverlening aan dakloze mensen bij het Daklozenloket verbeteren. We zetten ons in om het stigma rond dakloosheid te doorbreken. We blijven in samenwerking met politie en handhaving ervoor zorgen dat dakloze mensen niet nodeloos worden beboet voor kleine overtredingen.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34