Home

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Bestaanszekerheid: een toereikend bestaansminimum

Armoede en schulden bezorgen mensen veel zorgen en stress. Die stress kan mensen ziek maken en dit heeft invloed op kinderen, familie en werk. Met ons armoedebeleid zijn we er als mensen financieel door het ijs dreigen te zakken. Dan zorgen we voor een toereikend bestaansminimum en voor ondersteuning, zodat de kinderen in deze gezinnen mee kunnen blijven doen. Steeds meer kinderen groeien op in armoede. De groep mensen die een beroep moet doen op onze armoedevoorzieningen groeit. We voorzien dat deze groei sterker wordt door ontwikkelingen zoals de energiecrisis, inflatie en de effecten van corona. We trekken € 9 miljoen uit om het groeiende beroep op te vangen. De bestrijding van deze oorzaken ligt grotendeels buiten onze macht. Maar de effecten willen we blijven verzachten. We willen met onze robuuste voorzieningen mensen kunnen blijven helpen.

  • We verbeteren ons armoedebeleid. Nu zien we dat door de veelheid aan verschillende regelingen, de ondersteuning niet altijd daar terecht komt waar deze het hardst nodig is of dat mensen de armoederegelingen niet weten te vinden. We richten ons op doelgroepen die elke maand tekortkomen. Dat doen we op basis van Nibud-analyses. En we willen het bereik van onze armoedevoorzieningen in deze raadsperiode vergroten van 80% naar 85%;
  • Daarnaast geldt ook voor schulden: voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeren we in de preventie en het tijdig signaleren van (problematische) schulden;
  • Bestaanszekerheid wordt voor een belangrijk deel bevorderd door betaald werk. Met ons banenoffensief gaan we daarom onverminderd voort. We hebben extra aandacht voor werkende armen;
  • We willen dat kinderen die opgroeien in armoede mee kunnen blijven doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn. Het aantal gezinnen met kinderen dat in armoede leeft, neemt toe. De verwachting is dat de problemen de komende tijd groter worden en dat kinderen het daardoor nog moeilijker krijgen. We trekken daarom extra geld uit voor armoedevoorzieningen voor gezinnen met kinderen met een inkomen tussen 130 en 150 procent van het wettelijk bestaansminimum. We trekken hier eenmalig € 2 miljoen voor uit in 2023;
  • We zetten de Stipbanen voort, gaan instapbanen uitbreiden en het instrumentarium van loonkostensubsidie meer inzetten. Zo verlagen we de opstap voor mensen naar werk, in combinatie met gerichte hulpverlening om belemmerende factoren weg te nemen.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34