Home

Opgaven, aanpak en uitgangspunten

Uitgangspunten

Bij het besturen van de stad willen wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten:

We verbeteren de veerkracht en de weerbaarheid van de stad en onze inwoners en ondernemers. Het verbinden van mensen, het bevorderen van de ontmoeting en het versterken van sociale verbanden zijn een rode draad in beleid en uitvoering;
We voeren een financieel degelijk beleid , volgens de afgesproken financiële spelregels;
We staan dicht bij onze bewoners in dienstverlening en besluitvorming. We zijn aanwezig in wijken en buurten, zijn transparant en integer. De gemeente is toegankelijk, zet in op persoonlijk contact, zeker voor wie dit het hardst nodig hebben;
We verbeteren de participatie en communicatie. We gaan eerder in gesprek met bewoners, staan open voor initiatieven en alternatieven, zijn glashelder over de kaders waarbinnen participatie plaatsvindt en nemen de stad goed mee in de besluiten die we nemen;
De uitvoering staat centraal. We zijn aanwezig in wijken en buurten, werken intensief samen met partners in de stad, medeoverheden en zijn resultaatgericht. We vieren successen met elkaar, maar zijn ook kritisch als het niet lukt en gaan samen op zoek naar verbeteringen;
We werken waar mogelijk gebiedsgericht en met besluitvorming op maat , passend bij de noden en behoeften van wijken, buurten en gebieden

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34