Opgaven, aanpak en uitgangspunten

Opgaven, aanpak en uitgangspunten

Den Haag is een groeiende en uitdagende wereldstad met alle kansen en uitdagingen die daarbij horen. Het is een goede stad om te wonen, te leven en te werken. Een stad die z’n inwoners veel kansen biedt, al profiteert nog niet iedereen daarvan. Een stad die de sluimerende kracht van het verschil herbergt.
Een stad die tegen een stootje kan.

Den Haag, mooie stad achter de duinen. Waar op dit moment zo’n 560.000 inwoners op nog geen honderd vierkante kilometer samenleven, wonen en werken. Mensen met mogelijkheden en ambities. Maar ook met zorgen. Zorgen over de leefbaarheid en veranderingen in hun directe omgeving, over het gebrek aan verbinding tussen mensen en over de effecten van de verandering van het klimaat. Over het gevoel van onveiligheid en overlast op straat, over het vinden van betaalbare woonruimte voor hun kinderen en of mensen hun energierekening nog wel kunnen betalen deze winter. Deze zorgen en ambities bepalen de opgaven waar we de komende periode mee aan de slag gaan:

• het maken en behouden van leefbare, schone en veilige buurten en wijken;
• het toewerken naar een volledig duurzame energievoorziening;
• het zorgen voor meer betaalbare en duurzame woonruimte, met bijbehorende voorzieningen en mobiliteit;
• het vergroten van bestaanszekerheid en kansengelijkheid en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen;
• het creëren van een robuust en toekomstbestendig financieel fundament voor de stad.

Om deze opgaven het hoofd te bieden, moeten we verantwoordelijkheid nemen en omzien naar elkaar. Dat vraagt om een gemeente die oog en oor heeft voor wat er speelt in de stad. Hier willen wij de komende periode aan werken. We gaan aan de slag met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om bedrijvigheid te stimuleren, gebieden te ontwikkelen, de energietransitie verder te brengen, verduurzaming en leefbaarheid te bevorderen en groeiende sociale verschillen tegen te gaan.

Door de effecten van corona, de oorlog in Oekraïne, de stijgende prijzen en groeiende energielasten moeten we op een aantal onderwerpen ook komen tot een versnelling. Bijvoorbeeld als het gaat om de overgang naar schone, lokale energiebronnen, mobiliteitstransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd willen we vooruit blijven kijken. Beperkingen, onzekerheden en knelpunten van het moment mogen niet de richting bepalen. We willen ons richten op ambities, kansen, mogelijkheden en doelen. Vandaar dat wij niet alleen werken aan de stad van nu en morgen, maar ook aan een visie op Den Haag in het jaar 2050. Vanzelfsprekend doen we dit samen, college, raad en stad.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34