Home

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Perspectief en kansengelijkheid

We willen dat onze inwoners perspectief hebben en dezelfde kansen hebben om naar vermogen aan de samenleving te kunnen meedoen. Taal, onderwijs, cultuur en sport dragen bij uitstek bij aan de mogelijkheid om te participeren in de samenleving en talenten te ontwikkelen. Ook (betaald) werk of een zinvolle dagbesteding is daarbij cruciaal. Niet alleen voor de inwoner zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.

Ons uitgangspunt is dat we op een integrale manier werken aan het doel ‹één gezin, één plan, één regisseur›. Te vaak blijkt dat er in gezinnen waar veel speelt, veel verschillende instanties en veel hulpverleners over de vloer komen. Hun aanpak is goedbedoeld, maar te vaak niet effectief genoeg door onvoldoende onderlinge aansluiting en daardoor opgeteld onnodig duur. Dat gaat veranderen. Zo gaan we zorgen dat Hagenaars op de hoogte zijn van wat er mogelijk is en ze meer kansen geven om zelf aan te geven wat er nodig is. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, want dit vraagt veel van de betrokken organisaties, mensen en van de gemeente. Bij de gemeente moeten de aansturing, administratieve eisen en financieringssystematiek worden aangepast zodat organisaties geen bureaucratische belemmeringen ervaren om effectief integraal te gaan werken.

Met initiatieven als Sociaal Hospitaal (SOHOS), Schuldenlab070 en het Haagse Doorbraaklab heeft Den Haag in de afgelopen jaren een voortrekkersrol gespeeld naar maatwerk. Ook werd meegewerkt aan het ontwikkelen van de landelijke Doorbraakmethode. Daar zijn we trots op. En tegelijk hebben we nog veel stappen te zetten. Met de uitrol en implementatie van het programma Maatwerk & Regie zetten we stevig in op het verankeren van deze manier van werken in onze organisatie. Dit programma heeft als doel de inwoner/het huishouden in één keer goed en op maat te helpen.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34