Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

In Den Haag is de startpositie niet voor iedereen gelijk. Het maakt uit waar je wieg staat. Teveel bewoners hebben te maken met armoede, sociale achterstand en discriminatie. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt toe. Door crises en economische ontwikkelingen zoals corona, inflatie, de energiecrisis worden de problemen groter. Terwijl we juist willen dat de kansenongelijkheid kleiner wordt en er bestaanszekerheid is voor onze inwoners. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Onze inwoners dragen daarin ook zelf verantwoordelijkheid, de gemeente ondersteunt daar waar het niet lukt.

In de aanpak van armoede, sociale achterstand, uitsluiting en discriminatie staat de gemeente niet alleen. Vele inwoners, vrijwilligers, ondernemers en organisaties zetten zich elke dag in voor hun medemens. We kiezen voor een aanpak die dit versterkt. We richten ons op preventie, het vergroten van kansengelijkheid én het bieden van bestaanszekerheid voor de toenemende groep inwoners die in armoede leeft. Dat doen we als volgt:

  • We werken preventief en versterken de sociale basis. Niet alleen om zo te voorkomen dat mensen grotere problemen krijgen, maar ook om op deze manier instroom in duurdere vervolgtrajecten tegen te gaan;
  • We zetten in op het bevorderen van bestaanszekerheid, met name voor die mensen die nu het hardst geraakt worden; gezinnen met kinderen en werkende armen. Ook hier geldt dat we er zo vroeg mogelijk bij willen zijn, om erger te voorkomen;
  • We bieden perspectief en maken mogelijk dat meer Hagenaars kunnen meedoen. Dat doen we door te investeren in het verkleinen van taalachterstanden, door ze te begeleiden naar werk en andere vormen van dagbesteding;
  • We zetten in op het toegankelijk en betaalbaar houden van onze (jeugd)zorg en ondersteuning;
  • We treden op tegen discriminatie en racisme en bevorderen inclusie.

We kunnen dit niet als gemeente Den Haag alleen oplossen. Het vraagt voor een deel om een landelijke aanpak, voor een deel een lokale aanpak. We zullen dus ook slim moeten opereren om die twee aan elkaar te koppelen. En dat in samenwerking met Haagse partners.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34