Beste Hagenaars,

Voor u ligt het coalitieakkoord “Den Haag 2022-2026, Voor een stad die tegen een stootje kan”.
De onderhandelingen om te komen tot dit akkoord hebben lang geduurd. De uitdagingen en ambities voor onze mooie stad zijn groot. De financiële middelen zijn echter beperkt. Dat geldt ook voor veel Hagenaars in hun persoonlijke leven.

De wereld om ons heen is bovendien roerig en onrustig en dat maakt extra onzeker over de toekomst. Dat kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel met elkaar de schouders eronder zetten. Daar wil deze coalitie aan werken. Aan een betrouwbaar stadsbestuur dat keuzes durft te maken voor de toekomst.

Met de afspraken in dit akkoord brengen we de basis op orde om te kunnen werken aan de toekomst van Den Haag, waarbij we steeds oog houden voor dat wat kwetsbaar is.

We danken alle Hagenaars voor het leveren van input voor dit coalitieakkoord.

We willen dit graag samen doen met iedereen die onze mooie stad een warm hart toedraagt. Voor een stad die tegen een stootje kan. Voor nu en in de toekomst. En nu aan het werk!

Robert van Asten en Mariek van Doorn - D66
Anne Mulder en Lotte van Basten Batenburg - VVD
Mariëlle Vavier en Maarten De Vuyst - Groen Links
Martijn Balster en Janneke Holman - PvdA
Hilbert Bredemeijer en Kavish Partiman- CDA

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34