Basis op orde

Basis op orde

Ruim 560.000 Hagenaars moeten kunnen rekenen op een sterke gemeente. Als bewoners en ondernemers ideeën hebben voor hun wijk en buurt, als zij actief willen meedenken met nieuw beleid of als het een keertje tegenzit. Wij merken dat er bewoners en ondernemers zijn die een afstand met de gemeente ervaren, zich onvoldoende gehoord voelen, ontevreden zijn met hoe zij geholpen worden en/of onze voorzieningen en regelingen onvoldoende weten te vinden.

Den Haag heeft een turbulente bestuurlijke tijd achter de rug. Dat heeft z’n sporen nagelaten. Er wordt hard gewerkt om dit te herstellen. Het is zaak om met vereende krachten onverminderd te blijven werken aan een betrouwbare en integere organisatie, inclusief het stadsbestuur.

Daarbij hebben we te maken met een lastige financiële uitgangspositie. Dat maakt dat we de plicht ervaren om te investeren in een gemeentelijke organisatie waar de basis op orde is, ook onze financiële huishouding.

We zetten we in op een gemeente die toegankelijk, aanwezig en betrokken is. We verbeteren de communicatie en participatie, versterken en verbeteren de uitvoering en dienstverlening en komen tot een meerjarig stabiele financiering.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34